Termeni și Condiții
 1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor.

Acesta este un contract la distanta încheiat între dumneavoastră, în calitate de Utilizator și Block Capital SRL, în calitate de Furnizor.

Prezentul document se considera înțeles și acceptat în întregime după caz atunci când întreprindeți oricare din următoarele acțiuni:  accesarea site-ului web ro.exchange , crearea un cont de utilizator, utilizarea oricărui serviciu disponibil pe site-ul ro.exchange,.

În situația în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile, vă rugăm să: a) încetați să utilizați Serviciul; b) să nu creați sau după caz să ștergeți Contul de utilizator creat.

Încălcarea Termenilor și Condițiilor conduce la închiderea contului dumneavoastră.

 1. Modificarea Termenilor și Condițiilor.

Ne rezervăm dreptul să modificăm oricând Termenii și Condițiile.  Putem face acest lucru din mai multe motive, inclusiv ca urmare a: modificării prevederilor legale incidente; modificării funcționalităților Platformei, modificării serviciilor si/sau a practicilor noastre comerciale.

Vă vom aduce la cunoștință modificarea Termenilor și Condițiilor prin: actualizarea prezentului document, schimbarea datei “Ultimei Actualizări” în cadrul prezentul document, precum și prin notificarea pe care o vom transmite in Contul dvs. de Utilizator. Noua versiune a Termenilor si Condițiilor va intra în vigoare imediat ce aceasta vă este comunicată astfel cum am menționat mai sus.

Cu toate acestea, în cazul în care modificăm Termenii și Condițiile ca urmare a schimbării  prevederilor legale incidente și/sau schimbării funcționalităților Platformei și/sau a serviciilor noastre, noua versiune a Termenilor și Condițiilor va avea aplicabilitate imediată, fără notificare prealabilă. Dacă nu sunteți de acord cu noii Termeni și Condiții, vă rugăm ă încetați utilizarea Serviciul și să vă ștergeți Contul de utilizator.

Orice funcționalități suplimentar adăugate Platformei vor fi de asemenea reglementate de Termenii și Condițiile Platformei. Utilizarea Serviciului, după orice astfel de modificare va reprezenta consimțământul dat de dumneavoastră față de aceste modificări.

 1. Definiții.

Atunci cand în prezentul Acord vor fi utilizați următorii termeni, aceștia vor avea următorul înteles: 

 • "Cont" reprezintă contul de utilizator creat in cadrul Platformei cu scopul de a utiliza Serviciul.
 • “Criptomonede” reprezintă orice asset digital precum bitcoin, ripple sau alte asemenea care pot fi tranzacționate în cadrul Platformei;
 • “Cont bancar” reprezintă orice cont deschis la o bancă sau alt serviciu financiar din care puteți transfera fonduri și în care puteți retrage fonduri atunci când utilizați Platforma;
 • “Fiat” reprezintă orice monedă emisă de un stat, precum Euro, Dolar care poate fi tranzacționată în cadrul Platformei;
 • "Dreptul de proprietate intelectuală" reprezintă totalitatea drepturilor de proprietate intelectuală din întreaga lume, indiferent dacă sunt înregistrate sau nu, inclusiv orice aplicație pentru aceste drepturi (incluzând drepturile de autor și drepturile conexe, drepturile datelor de bază, informațiile confidențiale, secretele comerciale, denumirile comerciale, mărcile comerciale, drepturile de concurență neloială, brevetele, modelele de utilitate, drepturi de topografie semiconductoare și drepturi de proiectare);
 • "Furnizor" și/sau "Noi" reprezintă deținătorul platformei (Block Capital SRL) care are dreptul să furnizeze și să vândă Serviciul în condițiile stipulate în Termenii și Condițiile prezente.
 • "Platforma" reprezintă site-ul web ro.exchange și orice aplicație mobilă asociată.
 • "Serviciu" orice serviciu disponibil in cadrul Platformei.
 • "Termeni și condiții" reprezintă acest document, Politica de Confidențialitate și orice alt document asociat și disponibil pe Platformă.
 • "Utilizator" și/sau "Dumneavoastră" reprezintă persoana fizică și/sau juridică care utilizează Serviciul, în condițiile stipulate în Termenii și Condițiile prezente.
 1. Criterii de eligibilitate pentru a putea utiliza Platforma.

Pentru a vă putea crea contul pe Platformă și pentru a utiliza Serviciul trebuie să aveți cel puțin 18 ani. Atunci când vă creați Contul de utilizator și utilizând Serviciul, declarați și garantați că:

 • Îndepliniți toate condiții cerute de lege pentru a încheia un contract cu Furnizorul;
 • vă veți conforma Termenilor și Condițiilor prezenți precum și legislației incidente;
 • nu aveți interdicția de a utiliza Serviciul și/sau alte servicii similare, în conformitate cu legislația incidenta din țara în care vă aflați, aveți domiciliul și/sau reședința precum și în conformitate cu orice alt act normativ incident; nu aveți niciun alt fel de interdicție pentru a utiliza Serviciul și/sau alte servicii similare (precum o interdicție judecătorească);
 • numele dumneavoastră nu se regăsește pe nicio listă de sancțiuni comerciale sau economice, cum ar fi Lista de Sancțiuni a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și echivalentul acesteia

Ne rezervăm dreptul de a nu aproba crearea anumitor Conturi de Utilizatori și/sau de a suspenda și/sau de a anula anumite Conturi de Utilizatori create, dacă apreciem că nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a alege piețele și jurisdicțiile cu care operăm precum și dreptul de a restricționa accesul la Platforma și/sau Serviciile noastre în anumite țări.

 1. Crearea Contului de utilizator. Verificarea identității dumneavoastră.

Dreptul de utilizare a Serviciului este supus aprobării noastre. Prin urmare, pentru a putea utiliza Platforma: a) trebuie să vă creați și activați un Cont de utilizator pe Platformă și b) Contul dumneavoastră trebuie să fie aprobat de noi.

Atunci când vă veți crea Contul, trebuie să respectați următoarele reguli:

 • Trebuie să fiți persoane reale; conturile înregistrate de "boți" sau prin alte metode automatizate nu sunt permise și vor fi șterse fără nicio notificare prealabilă;
 • Trebuie să furnizați numele dumneavoastră, o adresă de e-mail validă, și orice alte informații necesare, pentru a finaliza procesul de înregistrare; nu este permisă crearea unui Cont, utilizând datele personale ale unei terțe persoane; orice Cont creat folosind informații false, urmând a fi șters fără nicio notificare prealabilă;
 • Trebuie să aveți cel puțin 18 ani.

După ce Contul dumneavoastră de Utilizator a fost creat, veți putea să vă verificați identitatea, furnizându-ne documentele care atestă identitatea dumneavoastră, astfel cum vor fi menționate pe Platformă. Anumite servicii disponibile pe Platformă pot fi disponibile doar utilizatorilor verificați.

Datele dumneavoastră personale pe care ni le aduceți la cunoștință, pot fi utilizate: a) pentru a vă furniza Serviciul; b) pentru detectarea spălării de bani, a finanțării terorismului, a fraudei și a altor infracțiuni financiare săvârșite pe Platformă; c) pentru a face investigații, fie în mod direct, fie prin intermediul unor terțe persoane, considerate necesare pentru a vă verifica identitatea sau pentru a vă proteja și/sau pentru a ne proteja împotriva infracțiunilor financiare, cum ar fi frauda.

Dacă vom bănui că anumite informații furnizate de dumneavoastră sunt greșite, neadevărate, expirate sau incomplete, ne rezervăm dreptul de a vă trimite o notificare pentru a solicita corectarea acestora, de a modifica imediat informațiile relevante și/sau pentru a vă înforma cu privire la suspendarea sau anularea dreptului dvs. de a utiliza Platforma.

Atunci când datele dvs. se modifică, aveți obligația actualizării acestora.

 1. Conferirea dreptului de utilizare a Platformei.

Atunci când Contul de Utilizator este aprobat, Furnizorul vă acordă o licență personală, globală, neexclusivă, revocabilă și netransferabilă, pentru a accesa și utiliza Serviciul. Scopul exclusiv al acestei licențe este de a vă permite să utilizați Serviciul în conformitate regulile impuse prin Termenii și Condițiile prezente și legislația incidentă.

Licența dumneavoastră va fi suspendată, dacă accesul a contul dvs. de utilizator va fi suspendat. De asemenea, licența dumneavoastră va fi retrasă, dacă accesul la contul dvs. de utilizator va fi anulat.

 1. Descrierea serviciului. Reguli privind Utilizarea Serviciului.

Site-ul web ro.exchange este o platforma pentru tranzacții cu criptomonede. Platforma intermediază tranzacțiile userilor și nu este un cumpărător sau vânzător al criptomonedelor tranzacționate pe platformă. De asemenea Platforma nu este un market maker.

Pentru a tranzacționa direct de pe Platformă, trebuie să vă înregistrați și să vă creați un cont pe Platformă precum și să depozitați criptomonede și/sau fiat înainte de a efectua tranzacții. Puteți să depozitați, să tranzacționați și să solicitați retragerea criptomonedelor și/sau a fiat-ului, sub rezerva condițiilor și a limitelor menționate în Termenii și Condițiile prezente.

Prin prezenta, sunteți de acord să respectați următoarele condiții, atunci când utilizați Serviciul:

 • Atunci când utilizați Platforma și Serviciile noastre trebuie să respectați dispozițiile legale incidente (inclusiv dispozițiile legale din jurisdicția țării dvs.) precum prevederile Termenilor și Condițiilor; în acest context înțelegeți că nu este permisă utilizarea Serviciul pentru scopuri și/sau activități ilegale sau neautorizate;
 • Utilizarea Platformei și a Serviciilor noastre de către dvs. nu trebuie să contravină intereselor publice, moralei și/sau a altor interese legitime ale oricăror terți; De asemenea, utilizarea Platformei și a Serviciilor noastre de către dvs.  nu trebuie să urmărească și/sau să conducă la activități de spălare a banilor, evaziune fiscal și sa/u alte contravenții sau infracțiuni, astfel cum acestea sunt reglementate prin lege;
 • Sunteți responsabil pentru securitatea contului și a parolei dumneavoastră și nu aveți dreptul de a permite unor terțe persoane să utilizeze Serviciul, prin accesarea contului dumneavoastră de Utilizator.

De asemenea, când utilizați Serviciul, vă obligați:

 • Să nu copiați, modificați, transmiteți, creați orice materiale obținute de pe site, să utilizați sau să reproduceți în orice manieră materiale, imaginile, mărcile comerciale, denumirile comerciale, mărcile de servicii sau alte proprietăți intelectuale, conținutul sau informațiile de proprietate accesibile prin utilizarea Serviciului, fără consimțământul nostru scris în prealabil;
 • Să nu reproduceți, copiați, vindeți, revindeți, exploatați, modificați, adaptați, sublicențiați, traduceți, descifrați, decompilați sau dezasamblați orice parte a Serviciului, utilizare a Serviciului sau accesare a Serviciu;
 • Să nu probați, scanați sau testați vulnerabilității Serviciului nostru sau a oricărui sistem sau rețea;
 • Să nu utilizați aplicații de tip robot, bot, spider, crawler, scraper și/sau orice alt tip pentru a accesa în mod nepermis Platforma și/sau pentru a efectua orice activitate interzisă conform legii și/sau conform prezentului document asupra Platformei;
 • Să nu încărcați viruși sau un alt cod rău intenționat sau să compromiteți în alt mod securitatea Serviciului;
 • Să nu utilizați Serviciul în orice mod care ar conduce la o interferare, perturbare sau la o afectare negativă a Serviciul sau a serverelor sau a rețelelor conectate la Serviciu;
 • Să nu utilizați sau dezvoltați orice aplicație deținută de terțe persoane, care interacționează cu Serviciul sau Conținutul sau informațiile altor utilizatori, fără consimțământul nostru scris;
 • Să nu încurajați sau să promovați orice activitate care încalcă Termenii și Condițiile prezente.
 1. Reguli sumplimentate privind tranzactiile cu fiat

Adaugarea de fiat in contul de utilizator

Puteti adauga fiat in contul dvs. de utilizator folosind una dintre metodele specificate in cadrul Platformei (la acest moment – transfer bancar)
Atunci când depozitați fiat în contul dvs. de utilizator înțelegeți și acceptați că:

 • Vi se poate solicita să faceți dovada că sunteți titularul contului bancar din care ați transferat fiat;
 • Vi se pot percepe comisioane de către banca dvs. pentru transferul fondurilor, comisioane bancare pe care înțelegeți să le suportați în integralitate
 • Sunteți exclusiv răspunzător pentru securitatea contului dvs. bancar din care transferați fonduri, Furnizorul nefiind în nicio situație responsabil pentru activitățile pe care le desfășurați în legătură cu contul dvs. bancar;
 • Pentru ca fondurile dvs. să ajungă la noi și implicit în contul dvs. de utilizator este necesar să așteptați. Transferul fondurilor trebuie să fie executat de către banca dvs. Nu ne asumăm nicio obligație cu privire la timpul în care fondurile dvs. ajung în contul dvs. de utilizator, având în vedere că durata transferului depinde de banca dvs.
 • Fiat-ul disponibil în contul dvs. de utilizator nu are natura unui depozit bancar și nu este protejat de nicio schema de compensare;
 • Fiat-ul disponibil in contul dvs. de utilizator nu este producător de dobândă.

Retragerea de fiat în contul dvs. bancar

 • Dacă aveți suficient fiat în contul dvs. de utilizator (pentru a executa ordinele dvs. deschise pe Platforma precum și pentru a plăti comisioanele noastre) puteți solicita retragerea fondurilor în contul dvs. bancar;
 • Atunci când retrageți fiat în contul dvs. bancar ne autorizați să efectuăm această tranzacție; o serie de comisioane vor fi aplicabile, astfel cum acestea sunt menționate aici:  Fee Schedule
 • Vom iniția transferul fondurilor în contul dvs. bancar de regulă în termen de 48 de ore, dacă cererea dvs. de retragere este formulată într-o zi lucrătoare sau in termen de 72 de ore dacă cererea este formulată într-o zi libera;  cu toate acestea nu putem garanta momentul la care contul dvs. Bancar este creditat, având în vedere că nu avem control asupra termenului în care tranzacția bancară va fi procesată de către băncile implicate; pe cale de consecință nu putem fi ținuți responsabili cu privire la termenul în care contul dvs. Bancar va fi creditat;
 • Dacă transferul fondurilor în contul dvs. bancar nu este acceptat de către banca dvs., nu suntem responsabili pentru acest lucru si pentru consecintețele create.
 • Excepție: în situația în care accesul la contul nostru bancar în care sunt depozitate fondurile dvs. este suspendat sau limitat din orice motive precum: o decizie a unei autorități, decizia instituției/organizației la care deținem contul bancar și/sau în cazul în care nu avem acces sau dreptul de a transfera fondurile deținute în acest cont bancar, și/sau în cazul în care ne-au fost poprite fondurile deținute în acest cont bancar, vă vom transfera fondurile imediat ce aceste probleme vor fi rezolvate, fără a avea dreptul să solicitați ca transferul să aibă loc mai devreme și/sau din alt cont bancar.
 • Aceleași reguli se aplică atunci când solicitați retragerea de criptomonede din contul dvs. de utilizator.

Tranzacții cu fiat

 • Fondurile disponibile in contul dvs. de utilizator pot fi folosite pentru cumpărarea de criptomonede in cadrul Platformei.
 • În acest context înțelegeți și acceptați că:
  • Toate tranzacțiile în cadrul Platformei sunt realizate între Useri.
  • Furnizorul nu cumpără sau vinde criptomonede de la dvs. Totodată noi nu acționăm ca broker, agent, intermediar sau consultant financiar al dvs. atunci când plasați ordine în cadrul Platformei. De asemenea, nicio acțiune a noastră (precum comunicarea cu dvs., prezentarea de informații în cadrul Platformei și/sau alte asemenea) nu reprezintă sfaturi sau consultanță financiară.
  • Executarea ordinelor dvs. depinde de celălalte ordine existente pe Platforma la un anumit moment dat.
 • Tranzacții. Atunci când plasați un ordin în cadrul Platformei, ne autorizați să executăm acel ordin, precum și să comisionăm tranzacția în acord cu comisioanele Platformei. Vă rugăm să consultați Platforma pentru a înțelege terminologia folosită cu privire la ordinele care pot fi plasate. În situația în care nu înțelegeți cum funcționează un anumit tip de ordin sau o anumită opțiune a Platformei, vă recomandăm să nu o folosiți.
 • Market rates”. Dacă plasați un ordin folosind opțiunea “market trade” vom depune toate eforturile rezonabile să executăm ordinul dvs. la un preț cât mai apropiat de prețul pieței (“market exchange rate”), astfel cum acesta este menționat în cadrul Platformei. În acest context înțelegeți și acceptați că “market exchange rate” menționată în cadrul Platformei noastre poate diferi de “market exchange rate” din cadrul altor platforme de tranzacționare.
 • Volatilitatea pieței. În anumite cazuri precum volum ridicat de tranzacționare, lipsă de lichiditate, mișcări rapide, volatilitate în cadrul pieței sau a tranzacțiilor în cadrul Platformei, prețul la care un ordin plasat cu opțiunea “market rate” se execută poate diferi față de prețul afișat în cadrul Platformei la momentul la care ordinul este plasat. Furnizorul nu răspunde pentru aceste fluctuații de preț. În situația unor cazuri de forță majoră sau fluctuații mari pe piață ne rezervăm dreptul: a) să suspendăm accesul dvs. la Platformă și Servicii (inclusiv în ceea ce privește tranzacționarea); să suspendăm posibilitatea de a efectua acțiuni în cadrul Platformei precum să închideți orice poziții deschise. Înțelegeți că într-o atare situație la momentul reluării tranzacționării pe Platformă prețurile de tranzacționare pot diferi semnificativ.
 • Anularea sau inversarea tranzacțiilor. Ne rezervăm dreptul de a refuza executarea unui ordin sau după caz să anulăm sau inversăm o tranzacție  în orice situație precum: atunci când bănuim sau apreciem că ordinul sau tranzacția: implică sau are un risc de a implica acțiuni de spălare a banilor, terorism, fraude sau alte contravenții sau infracțiuni financiare; este eronată; este în legătură cu acțiuni sau afaceri interzise conform prezentului document și/sau a legislației incidente; este efectuată de către o persoană care nu are dreptul de a plasa acel ordin sau a efectua acea tranzacție (conform legislației aplicabile și/sau a unei interdicții administrative sau judecătorești). Într-o atare situație putem anula sau inversa tranzacția, fără a avea dreptul de a solicita re-executarea tranzacției la același preț sau în aceleași condiții. Nu aveți dreptul sau posibilitatea de a anula, inversa sau modifica un ordin care a fost executat se se află în așteptare (“pending”).
 • Tranzacții neautorizate. Atunci când o tranzacție este inițiată (un ordin este plasat) din contul dvs. de utilizator vom prezuma că dvs. ați autorizat acea tranzacție, având în vedere că aveți obligația de a menține securitatea contului dvs. de utilizator. Dacă apreciați că dvs. nu ați autorizat o anumită tranzacție sau că aceasta a fost executat incorect, vă rugăm să ne contactați. Vom încerca să vă ajutăm, fără însă a putea garanta că acea tranzacție va putea fi anulată sau inversată.  
 1. Comisioane.

Atunci când utilizați Serviciile noastre, sunt aplicate următoarele comisioane aferente  Serviciilor: ro.exchange/fees

Ne rezervăm dreptul de a modifica comisioanele percepute în orice moment, fără o notificare prealabilă.

 1. Securitatea Contului de utilizator.

Prioritizăm menținerea siguranței fondurilor utilizatorilor, care ne-au fost încredințate. În acest sens, am implementat o serie de măsuri tehnice de securitate pentru Platformă, conform standardelor din industrie. Cu toate acestea, este necesar totodată să implementați în mod independent măsuri de siguranță, pentru a vă proteja contul de utilizator și informațiile personale.

În acest sens, sunteți exclusiv responsabil pentru păstrarea în siguranță a contului de Utilizator și a parolei dumneavoastră și veți fi responsabil pentru toate activitățile desfășurate în baza e-mail-ul dumneavoastră de conectare, a contului de Utilizator și a parolei

Aveți de asemenea următoarele obligații:

 • Să ne aduceți imediat la cunoștință dacă sunteți conștienți de orice utilizare neautorizată a contului de utilizator și a parolei dumneavoastră, de către orice persoană sau orice altă încălcare a regulilor de securitate;
 • să respectați cu strictețe procedurile Platformei cu privire la securitate, autentificare, tranzacționare, taxare, mecanismul de retragere a fondurilor sau orice alte proceduri incidente;
 • Să vă deconectați de pe Platformă, urmând pașii corespunzători la sfârșitul fiecărei sesiuni.
 • de asemenea, este recomandat să vă activați autentificarea în Doi-Pași pentru Contul dumneavoastră de Utilizator, dacă aceasta este disponibilă.

Furnizorul nu este responsabil pentru niciun prejudiciu care vă poate fi provocat în situația în care încălcați orice obligație pe care o aveți cu privire la menținerea securității contului dvs. de utilizator.

Declarații și garanții. Limitarea răspunderii noastre.

Înțelegeți și acceptați că Platforma în calitatea sa de intermediar servește doar ca loc de tranzacție, în care sunt disponibile informații referitoare la criptomonede și pot fi efectuate tranzacții cu acestea. Nu putem controla calitatea, securitatea sau legalitatea monedei implicate în nicio tranzacție, veridicitatea informațiilor despre tranzacție sau capacitatea părților de a efectua orice tranzacție și/sau pentru a-și îndeplini obligațiile în conformitate cu regulile stipulate. Vă rugăm să aveți în vedere riscurile asociate tranzacțiilor, statutul juridic și validitatea informațiilor referitoare la tranzacții și deciziile de investiții, înainte de utilizarea Serviciului.

Înțelegeți și acceptați că sunteți responsabil de respectarea legislației incidente, atunci când utilizați Platforma, inclusiv legislația din jurisdicția dumneavoastră locală. De asemenea sunteți responsabil și vă obligați să respectați legislația incidentă privind impozitarea veniturilor/câștigurilor dvs. aferente tranzacționării pe Platforma, inclusiv în ceea ce privește declararea căștigurilor/veniturilor dvs. si plata impozitelor aferente. De asemenea garantați că sursa tuturor fondurilor dumneavoastră (fiat și criptomonede)  cu care tranzacționați pe Platformă provine din operațiuni legal realizate și nu din activități ilegale.

Serviciul este furnizat pe principii, precum: "așa cum este" și "așa cum este disponibil". Prin urmare, înțelegeți și acceptați că utilizați Platforma și Serviciile pe propria dvs. răspundere. În acest sens:

 • Nu garantăm că (i) Serviciul va îndeplini cerințele dumneavoastră specifice, (ii) Serviciul va funcționa neîntrerupt, în timp util, în siguranță sau fără erori, (iii) rezultatele obținute prin utilizarea serviciului vor fi cele așteptate de dvs.; (iv) calitatea produselor, a serviciilor, a informațiilor sau a altor materiale achiziționate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul serviciului vă vor satisface așteptările și (v) orice eroare a Serviciului va fi rezolvată în timp util.
 • Nu garantăm că informațiile de pe Platformă vor fi întotdeauna disponibile, sincronizate, actualizate și fără erori.
 • Nu garantăm niciun rezultat prin utilizarea Serviciului, cum ar fi, dar fără a ne limita la obținerea profitului din tranzacțiile dumneavoastră. Nu vom fi răspunzători, dacă nu veți obține rezultatele dorite prin utilizarea Serviciului.

Înțelegeți și vă exprimați acordul în mod expres că nu vom fi răspunzători pentru niciun prejudiciu direct sau indirect, care v-ar putea fi cauzat în legătură cu utilizarea Platformei și a Serviciilor, incluzând dar fără a ne se limita la: pierderi fondurilor (fiat sau criptomonede) și/sau de profit, beneficiu nerealizat sau alte asemenea rezultate din: utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul; utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră sau modificarea neautorizată a datelor dumneavoastră de către terți; neînțelegerea față de scopul Serviciului; costul achiziției de bunuri și servicii de substituire, rezultate din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute sau mesaje primite sau tranzacții încheiate prin intermediul sau din partea Serviciului; declarațiile sau comportamentul oricărei terțe persoane manifestate față de Serviciu; orice alte pierderi legate de Serviciu, care nu ne pot fi atribuite în mod direct; orice altă problemă referitoare la Serviciu; orice defecțiune sau întârziere a Serviciului, care rezultă din întreținerea periodică a rețelei sau din factori externi, cum ar fi eșecul energetic, dezastrul natural, problemele legate de furnizorul de servicii sau actele guvernamentale.

Remediu exclusiv: în cazul răspunderea noastră poate fi angajată, ținând cont de limitările mai sus menționate, vă vom repara prejudiciul direct cauzat astfel: vă vom restitui prețul plătit pentru utilizarea Serviciilor în momentul săvârșirii încălcării, însă numai dacă acesta a fost plătit de dumneavoastră (adică vă vom rambursa comisioanele aferente tranzacției care v-a produs un prejudiciu).  Pentru evitarea oricărui dubiu, în nicio situație Furnizorul nu va repara prejudiciile indirecte precum beneficiul nerealizat de dvs. Înțelegeți și acceptați că acesta este singurul mod de reperare a prejudiciului cauzat dvs., neavând dreptul la nicio altă despăgubire.

 1. Răspunderea dvs.

Sunteți de acord să despăgubiți și să vă asigurați că Furnizorul, afiliații săi, angajații precum și orice alți parteneri contractuali ai acestuia vor fi despăgubiți în cazul în care prin acțiunile sau neacțiunile dvs. produceți orice prejudiciu direct sau indirect acestora. În acest sens aveți obligația de a repara în integralitate prejudiciul direct și indirect cauzat, inclusiv beneficiul nerealizat, pierderi de venit sau profit, onorariile avocaților, amenzi sau sancțiuni impuse de orice autoritate publică care decurg din încălcarea sau din neaplicarea corespunzătoare de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții și a legislației incidente precum și în cazul încălcării oricăror legi, reglementări sau drepturi privitoare la terțe persoane, în timpul utilizării Serviciului.

 1. Modificările Serviciului.

Ne rezervăm dreptul ca în orice moment să modificăm sau să întrerupem, temporar sau permanent, Serviciul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără o notificare prealabilă, inclusiv pentru a șterge și/sau a adăuga noi funcționalități Serviciului și/sau Platformei.

Într-o atare situație, nu vom fi răspunzători în față dumneavoastră sau a altor persoane pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea Serviciului.

 1. Anularea și încetarea dreptului de a utiliza Platforma si Serviciile noastre.

În discreția noastră, avem dreptul de a vă suspenda sau de a vă închide contul de utilizator și de a vă refuza orice utilizare curentă sau viitoare a Serviciului sau Platformei, din orice motiv, în orice moment. Această modalitate de încetare a Serviciului va conduce la dezactivarea sau la ștergerea contului dumneavoastră și a accesului la contul respectiv. Ne rezervăm dreptul de a refuza Serviciul și accesul la Platforma oricărei persoane, din orice motiv, în orice moment.

În situația în care veți încălca orice obligație prevăzută în Termenii și Condițiile prezente si/sau prevăzute de lege, închiderea contului dvs. de utilizator va opera imediat, fără notificarea dumneavoastră prealabilă. În orice altă situație, veți primi o notificare prealabilă prin e-mail, cu 10 zile înainte de încheierea Contului. Închiderea contului va fi finalizată după împlinirea termenului de 10 zile.

În cazul în care Contul dumneavoastră va fi închis, nu veți mai avea permisiunea să utilizați Serviciul și Platforma.

De asemenea aveți posibilitatea să vă închideți contul în orice moment.

 1. Fondurile rămase după închiderea contului.

După închiderea contului, soldul restant (care include comisioanele pe care ni le datorați) vă va fi transferat. După plata tuturor costurilor restante (dacă există), veți avea la dispoziție 5 zile lucrătoare, pentru a vă retrage toate fondurile din cont.

Excepție: Furnizorul va păstra întreaga custodie a fondurilor și a datelor/informațiilor despre utilizatori, care vor putea fi furnizate autorităților în cazul suspendării/închiderii contului, în cazul investigațiilor de fraudă, investigațiilor AML sau a încălcării legilor și/sau a Termenilor și Condițiilor aplicabile (de exemplu tranzacțiile efectuate pe Platformă într-o țară în care nu exista acest drept).

 1. Dreptul de Proprietate intelectuală

Furnizorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală privind Platforma și Serviciul. Niciun aspect din prezentul Acord nu poate fi interpretat pentru a vă transfera Drepturi de Proprietate Intelectuală.

Structura, organizarea și codul Platformei sunt secrete comerciale valoroase și informații confidențiale ale Furnizorului. Platforma, inclusiv logo-urile și mărcile comerciale ale Platformei, sunt proprietatea Furnizorului și sunt protejate de legile aplicabile și de dispozițiile tratatelor internaționale.

Aveți obligația de a respecta drepturile de proprietate intelectuală ale Furnizorului, astfel cum sunt stipulate în Termenii și Condițiile prezente și legile aplicabile și nu vă este permis: a) să realizați modificări, adaptări, îmbunătățiri, traduceri și/sau lucrări aferente pe site-ul web ro.exchange; b) decompilați, dezmembrați, inversați sau încercați să decompilați, dezmembrați site-ul web ro.exchange.

 1. Diverse.

Neexecutarea oricărui drept sau prevedere stipulată în Termenii și Condițiile prezente nu constituie o renunțare la acest drept sau la prevederea în cauză.

Furnizorul își poate cesiona drepturile și obligațiile derivate din prezentul document, indiferent de motiv, fără o notificare prealabilă.

Orice neînțelegere care decurge din sau în legătură cu prezentul document va fi soluționată de instanțele de judecată competente din România. Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul document va fi judecat în conformitate cu legile române.

Termenii și Condițiile prezente constituie întregul acord încheiat între dumneavoastră și Furnizor și permite utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului, înlocuind toate acordurile anterioare încheiate între dumneavoastră și Furnizor (inclusiv, dar fără a ne limita la aceste exemple, orice versiune anterioară a Termenilor și Condițiilor).

Dacă aveți să ne adresați o plângere, un feedback sau o întrebare, ne puteți contacta la adresa: [email protected]

 

Acest document este în vigoare începând cu: 01/01/2019